Visual

Onze organisatie

Het Duin is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) voor jongeren met speciale ondersteuningsbehoeften in de leeftijd van 12 tot 20 jaar.

Het Duin biedt onderwijs aan bijna negentig leerlingen, verdeeld over zeven vso-groepen. De dagelijkse leiding op Het Duin is in handen van interim-teamleider Natascha Niemeijer, te bereiken via: nniemeijer@resonansonderwijs.nl. De teamleiders van de drie Noordwijkse scholen vormen samen het managementteam (MT). Samen ontwikkelen zij beleid en sturen zij het team aan.

Resonans

Het Duin maakt onderdeel uit van stichting Resonans, speciaal onderwijs. Zij heeft scholen in Den Haag, Delft, Zoetermeer, Leiden en Noordwijk. Andere scholen binnen deze stichting zijn: de Maurice Maeterlinckschool uit Delft, De Thermiek, Korte Vlietschool en Praktijkcollege Het Metrum uit Leiden, De Keerkring uit Zoetermeer, De Witte Vogel uit Den Haag en De Duinpieper en De Oeverpieper uit Noordwijk. De scholen werken samen met Basalt en Middin.

College van bestuur:

Iepe Roosjen: iroosjen@resonansonderwijs.nl
(sector ZML, huisvesting,financiën, human resources, public relations)

Johan Taal: jtaal@resonansonderwijs.nl
(sector Mytyl/Tyltyl, onderwijskwaliteit, veiligheid, ICT)

Raad van toezicht Resonans:

Willem Grool – voorzitter
Marcella Vantoll – lid (voordrachtszetel medezeggenschap)
Hanke v.d. Putte – lid
Joanne Zijlstra – lid
Franc van Erck – lid

Sectordirecteuren

  • Stijnie de Graaf – sector zml/pro/vmbo: sdegraaf@resonansonderwijs.nl.
  • Bob Olders – sector Mytyl/Tyltyl: b.olders@resonansonderwijs.nl.

Meer informatie op www.resonansonderwijs.nl.