Visual

Aanmelden

Leerlingen kunnen aangemeld worden door ouders en/of verzorgers. Vanaf de aanmelding tot en met het schoolverlaten bieden wij de leerlingen zorg en begeleiding.

Kennismaking

Als u uw zoon of dochter wilt aanmelden, kunt u contact opnemen met Het Duin via het telefoonnummer van de school (071) 361 41 50 of via de mail: info@hetduin.nl. Voorafgaand aan de aanmelding kunt u altijd kennis komen maken met Het Duin. Tijdens het bezoek heeft u een informatief gesprek met de intern begeleider of orthopedagoog en krijgt u een rondleiding door de school.

Toelating en plaatsing

Als een leerling is aangemeld, vragen we in samenspraak met ouders en de huidige school van de leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij het betreffende samenwerkingsverband. Als het samenwerkingsverband geen TLV afgeeft, blijft de verantwoordelijkheid voor het vinden van een passende school liggen bij Het Duin, omdat de leerling daar is aangemeld. Als een leerling is aangemeld bij onze school, bespreekt de Commissie van Begeleiding (CvB) de zorg- en ondersteuningsbehoeften en de plaatsingsmogelijkheid van de leerling. De leerling wordt door de orthopedagoog en de intern  begeleider geobserveerd. Op basis van de observatie en gesprekken kijken we naar een passende groep.

Het eerste plan

Voor iedere nieuwe leerling maken de intern begeleider en orthopedagoog een start-ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Indien mogelijk maken zij daarbij gebruik van de rapportages en de observatie die heeft plaatsgevonden op de vorige school van de leerling. In de eerste weken dat de leerling op school is, vullen zij het plan aan met observaties van de leerkracht. Binnen zes weken na plaatsing is het definitieve plan gereed. Het start-OPP bespreken we met ouders, die dit ter goedkeuring ondertekenen.

Meer over het ontwikkelingsperspectiefplan en de periode na het eerste plan is te vinden op de pagina Leerlingenzorg.